Efternamnet Argulander


Snabbfakta om Argulander


Argulander på rövarspråket: Arorgogulolanondoderor
Argulander baklänges blir: Rednalugra

Hur många har Argulander som efternamn?

13 har Argulander som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArgulanderObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest