Efternamnet Ataee


Snabbfakta om Ataee


Ataee på rövarspråket: Atotaee
Ataee baklänges blir: Eeata

Hur många har Ataee som efternamn?

29 har Ataee som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AtaeeObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest