Efternamnet Awal


Snabbfakta om Awal


Awal på rövarspråket: Awowalol
Awal baklänges blir: Lawa

Hur många har Awal som efternamn?

27 har Awal som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AwalObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest