Efternamnet Bacaj


Snabbfakta om Bacaj


Bacaj på rövarspråket: Bobacocajoj
Bacaj baklänges blir: Jacab

Hur många har Bacaj som efternamn?

52 har Bacaj som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BacajObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest