Efternamnet Baez


Snabbfakta om Baez


Baez på rövarspråket: Bobaezoz
Baez baklänges blir: Zeab

Hur många har Baez som efternamn?

22 har Baez som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BaezObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest