Efternamnet Bernardi


Snabbfakta om Bernardi


Bernardi på rövarspråket: Boberornonarordodi
Bernardi baklänges blir: Idranreb

Hur många har Bernardi som efternamn?

22 har Bernardi som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BernardiObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest