Efternamnet Berndin


Snabbfakta om Berndin


Berndin på rövarspråket: Boberornondodinon
Berndin baklänges blir: Nidnreb

Hur många har Berndin som efternamn?

14 har Berndin som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BerndinObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest