Efternamnet Berneros


Snabbfakta om Berneros


Berneros på rövarspråket: Boberornonerorosos
Berneros baklänges blir: Sorenreb

Hur många har Berneros som efternamn?

10 har Berneros som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BernerosObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest