Efternamnet Bernerson


Snabbfakta om Bernerson


Bernerson på rövarspråket: Boberornonerorsosonon
Bernerson baklänges blir: Nosrenreb

Hur många har Bernerson som efternamn?

17 har Bernerson som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BernersonObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest