Efternamnet Berthag


Snabbfakta om Berthag


Berthag på rövarspråket: Boberortothohagog
Berthag baklänges blir: Gahtreb

Hur många har Berthag som efternamn?

20 har Berthag som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BerthagObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest