Efternamnet Besterman


Snabbfakta om Besterman


Besterman på rövarspråket: Bobesostoterormomanon
Besterman baklänges blir: Namretseb

Hur många har Besterman som efternamn?

70 har Besterman som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BestermanObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest