Efternamnet Bildtsén


Snabbfakta om Bildtsén


Bildtsén på rövarspråket: Bobiloldodtotsosénon
Bildtsén baklänges blir: Néstdlib

Hur många har Bildtsén som efternamn?

17 har Bildtsén som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BildtsénObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest