Efternamnet Biljan


Snabbfakta om Biljan


Biljan på rövarspråket: Bobiloljojanon
Biljan baklänges blir: Najlib

Hur många har Biljan som efternamn?

13 har Biljan som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BiljanObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest