Efternamnet Billborg


Snabbfakta om Billborg


Billborg på rövarspråket: Bobilollbobororgog
Billborg baklänges blir: Grobllib

Hur många har Billborg som efternamn?

17 har Billborg som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BillborgObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest