Efternamnet Biller


Snabbfakta om Biller


Biller på rövarspråket: Bobilolleror
Biller baklänges blir: Rellib

Hur många har Biller som efternamn?

81 har Biller som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BillerObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest