Efternamnet Birath


Snabbfakta om Birath


Birath på rövarspråket: Bobiroratothoh
Birath baklänges blir: Htarib

Hur många har Birath som efternamn?

512 har Birath som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BirathObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest