Efternamnet Birk


Snabbfakta om Birk


Birk på rövarspråket: Bobirorkok
Birk baklänges blir: Krib

Hur många har Birk som efternamn?

38 har Birk som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BirkObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest