Efternamnet Gergi


Snabbfakta om Gergi


Gergi på rövarspråket: Gogerorgogi
Gergi baklänges blir: Igreg

Hur många har Gergi som efternamn?

146 har Gergi som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GergiObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest