Efternamnet Ghosh


Snabbfakta om Ghosh


Ghosh på rövarspråket: Goghohososhoh
Ghosh baklänges blir: Hsohg

Hur många har Ghosh som efternamn?

131 har Ghosh som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GhoshObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest