Efternamnet Gilani


Snabbfakta om Gilani


Gilani på rövarspråket: Gogilolanoni
Gilani baklänges blir: Inalig

Hur många har Gilani som efternamn?

47 har Gilani som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GilaniObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest