Efternamnet Gladwin


Snabbfakta om Gladwin


Gladwin på rövarspråket: Gogloladodwowinon
Gladwin baklänges blir: Niwdalg

Hur många har Gladwin som efternamn?

13 har Gladwin som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GladwinObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest