Efternamnet Ördén


Snabbfakta om Ördén


Ördén på rövarspråket: Örordodénon
Ördén baklänges blir: Nédrö

Hur många har Ördén som efternamn?

46 har Ördén som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÖrdénObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest