Ovanliga pojknamn - sida 253 av 253

28 256 st (38 485 i förnamn)
29 666 st (38 354 i förnamn)
30 240 st (50 011 i förnamn)
30 588 st (61 078 i förnamn)
30 998 st (39 932 i förnamn)
31 115 st (99 733 i förnamn)
31 585 st (62 614 i förnamn)
31 810 st (55 674 i förnamn)
32 553 st (51 813 i förnamn)
32 142 flickor & 411 pojkar
32 606 st (56 161 i förnamn)
33 083 st (62 857 i förnamn)
34 656 st (61 509 i förnamn)
35 687 st (139 325 i förnamn)
36 689 st (200 798 i förnamn)
37 591 st (86 747 i förnamn)
37 722 st (61 870 i förnamn)
39 027 st (73 814 i förnamn)
39 094 st (85 298 i förnamn)
39 590 st (87 675 i förnamn)
40 186 st (60 950 i förnamn)
40 842 st (64 332 i förnamn)
41 642 st (74 114 i förnamn)
43 746 st (72 965 i förnamn)
43 896 st (73 884 i förnamn)
45 262 st (115 739 i förnamn)
51 755 st (96 492 i förnamn)
55 952 st (164 386 i förnamn)
55 968 st (295 782 i förnamn)
56 053 st (130 867 i förnamn)
56 676 st (90 174 i förnamn)
57 844 st (126 114 i förnamn)
61 624 st (113 601 i förnamn)
73 657 st (174 354 i förnamn)
76 812 st (187 286 i förnamn)
83 360 st (227 288 i förnamn)

Pin It on Pinterest