Populära namn på P

Det finns 65 populära namn som börjar på P.
P
Det finns 65 populära namn på P fördelat på 2 sidor. Namnen är sorterade i populärast till minst populär. Namn som minst 2 personer fått under år 2020 är med i vår lista.
+ 192 st (år 2020)
+ 102 st (år 2020)
+ 63 st (år 2020)
+ 25 st (år 2020)
+ 20 st (år 2020)
+ 19 st (år 2020)
+ 19 st (år 2020)
+ 18 st (år 2020)
16 flickor & 2 pojkar
+ 16 st (år 2020)
+ 13 st (år 2020)
+ 13 st (år 2020)
+ 13 st (år 2020)
+ 13 st (år 2020)
+ 13 st (år 2020)
+ 11 st (år 2020)
+ 11 st (år 2020)
+ 11 st (år 2020)
+ 10 st (år 2020)
+ 9 st (år 2020)
+ 9 st (år 2020)
+ 8 st (år 2020)
+ 7 st (år 2020)
+ 7 st (år 2020)
+ 6 st (år 2020)
+ 6 st (år 2020)
+ 6 st (år 2020)
+ 5 st (år 2020)
+ 5 st (år 2020)
+ 5 st (år 2020)
+ 5 st (år 2020)
+ 5 st (år 2020)
+ 4 st (år 2020)
+ 4 st (år 2020)
+ 4 st (år 2020)
+ 4 st (år 2020)
+ 4 st (år 2020)
+ 4 st (år 2020)
+ 3 st (år 2020)
+ 3 st (år 2020)
+ 3 st (år 2020)
+ 3 st (år 2020)
+ 3 st (år 2020)
+ 3 st (år 2020)
+ 3 st (år 2020)
+ 3 st (år 2020)
+ 3 st (år 2020)
+ 3 st (år 2020)
+ 3 st (år 2020)
+ 3 st (år 2020)
+ 2 st (år 2020)

Pin It on Pinterest