Populära namn på S

Det finns 314 populära namn som börjar på S.
S
Det finns 314 populära namn på S fördelat på 7 sidor. Namnen är sorterade i populärast till minst populär. Namn som minst 2 personer fått under år 2020 är med i vår lista.
+ 574 st (år 2020)
+ 554 st (år 2020)
+ 506 st (år 2020)
+ 479 st (år 2020)
+ 430 st (år 2020)
7 flickor & 423 pojkar
+ 316 st (år 2020)
+ 287 st (år 2020)
+ 217 st (år 2020)
+ 214 st (år 2020)
+ 198 st (år 2020)
+ 197 st (år 2020)
+ 164 st (år 2020)
+ 155 st (år 2020)
+ 152 st (år 2020)
+ 136 st (år 2020)
+ 132 st (år 2020)
+ 114 st (år 2020)
+ 101 st (år 2020)
+ 62 st (år 2020)
+ 46 st (år 2020)
+ 46 st (år 2020)
+ 44 st (år 2020)
+ 41 st (år 2020)
+ 39 st (år 2020)
+ 37 st (år 2020)
+ 35 st (år 2020)
+ 34 st (år 2020)
+ 32 st (år 2020)
+ 31 st (år 2020)
+ 29 st (år 2020)
+ 28 st (år 2020)
+ 28 st (år 2020)
+ 27 st (år 2020)
24 flickor & 3 pojkar
+ 27 st (år 2020)
+ 27 st (år 2020)
+ 27 st (år 2020)
+ 24 st (år 2020)
+ 22 st (år 2020)
+ 21 st (år 2020)
+ 21 st (år 2020)
+ 21 st (år 2020)
+ 20 st (år 2020)
+ 19 st (år 2020)
+ 19 st (år 2020)
+ 18 st (år 2020)
+ 18 st (år 2020)
+ 18 st (år 2020)
+ 17 st (år 2020)
+ 17 st (år 2020)
+ 16 st (år 2020)
9 flickor & 7 pojkar

Pin It on Pinterest