Populära namn på T

Det finns 167 populära namn som börjar på T.
T
Det finns 167 populära namn på T fördelat på 4 sidor. Namnen är sorterade i populärast till minst populär. Namn som minst 2 personer fått under år 2020 är med i vår lista.
+ 446 st (år 2020)
+ 305 st (år 2020)
+ 302 st (år 2020)
+ 207 st (år 2020)
+ 196 st (år 2020)
+ 185 st (år 2020)
+ 169 st (år 2020)
+ 145 st (år 2020)
+ 127 st (år 2020)
+ 101 st (år 2020)
+ 94 st (år 2020)
+ 87 st (år 2020)
+ 77 st (år 2020)
+ 76 st (år 2020)
+ 61 st (år 2020)
+ 58 st (år 2020)
+ 58 st (år 2020)
+ 45 st (år 2020)
+ 45 st (år 2020)
+ 43 st (år 2020)
+ 43 st (år 2020)
+ 36 st (år 2020)
+ 34 st (år 2020)
+ 33 st (år 2020)
+ 32 st (år 2020)
+ 29 st (år 2020)
+ 29 st (år 2020)
+ 29 st (år 2020)
+ 25 st (år 2020)
+ 25 st (år 2020)
16 flickor & 9 pojkar
+ 24 st (år 2020)
+ 23 st (år 2020)
+ 22 st (år 2020)
+ 22 st (år 2020)
+ 22 st (år 2020)
+ 21 st (år 2020)
+ 20 st (år 2020)
+ 20 st (år 2020)
+ 19 st (år 2020)
+ 16 st (år 2020)
+ 14 st (år 2020)
+ 14 st (år 2020)
+ 13 st (år 2020)
+ 13 st (år 2020)
+ 13 st (år 2020)
+ 13 st (år 2020)
+ 12 st (år 2020)
4 flickor & 8 pojkar
+ 12 st (år 2020)
+ 12 st (år 2020)
+ 10 st (år 2020)

Pin It on Pinterest