Populära namn på J

Det finns 175 populära namn som börjar på J.
J
Det finns 175 populära namn på J fördelat på 4 sidor. Namnen är sorterade i populärast till minst populär. Namn som minst 2 personer fått under år 2020 är med i vår lista.
+ 424 st (år 2020)
+ 317 st (år 2020)
+ 234 st (år 2020)
+ 182 st (år 2020)
+ 142 st (år 2020)
+ 134 st (år 2020)
+ 134 st (år 2020)
+ 122 st (år 2020)
+ 120 st (år 2020)
+ 118 st (år 2020)
+ 109 st (år 2020)
+ 96 st (år 2020)
+ 88 st (år 2020)
5 flickor & 83 pojkar
+ 82 st (år 2020)
+ 75 st (år 2020)
64 flickor & 11 pojkar
+ 71 st (år 2020)
+ 69 st (år 2020)
+ 63 st (år 2020)
+ 63 st (år 2020)
+ 57 st (år 2020)
+ 53 st (år 2020)
+ 48 st (år 2020)
+ 44 st (år 2020)
+ 42 st (år 2020)
+ 38 st (år 2020)
+ 37 st (år 2020)
+ 32 st (år 2020)
+ 31 st (år 2020)
+ 30 st (år 2020)
+ 29 st (år 2020)
+ 27 st (år 2020)
+ 25 st (år 2020)
+ 25 st (år 2020)
+ 25 st (år 2020)
+ 24 st (år 2020)
+ 23 st (år 2020)
+ 23 st (år 2020)
+ 23 st (år 2020)
+ 23 st (år 2020)
+ 22 st (år 2020)
+ 21 st (år 2020)
+ 19 st (år 2020)
+ 18 st (år 2020)
+ 17 st (år 2020)
+ 17 st (år 2020)
+ 14 st (år 2020)
+ 14 st (år 2020)
+ 13 st (år 2020)
+ 13 st (år 2020)
+ 12 st (år 2020)

Pin It on Pinterest