Populära namn på N

Det finns 235 populära namn som börjar på N.
N
Det finns 235 populära namn på N fördelat på 5 sidor. Namnen är sorterade i populärast till minst populär. Namn som minst 2 personer fått under år 2020 är med i vår lista.
+ 695 st (år 2020)
+ 533 st (år 2020)
+ 310 st (år 2020)
+ 290 st (år 2020)
+ 256 st (år 2020)
+ 195 st (år 2020)
+ 115 st (år 2020)
+ 101 st (år 2020)
+ 90 st (år 2020)
+ 84 st (år 2020)
+ 80 st (år 2020)
+ 77 st (år 2020)
+ 69 st (år 2020)
7 flickor & 62 pojkar
+ 66 st (år 2020)
+ 63 st (år 2020)
59 flickor & 4 pojkar
+ 62 st (år 2020)
+ 60 st (år 2020)
+ 58 st (år 2020)
+ 56 st (år 2020)
+ 56 st (år 2020)
+ 55 st (år 2020)
+ 45 st (år 2020)
+ 41 st (år 2020)
32 flickor & 9 pojkar
+ 35 st (år 2020)
+ 32 st (år 2020)
+ 32 st (år 2020)
+ 31 st (år 2020)
+ 31 st (år 2020)
+ 30 st (år 2020)
+ 25 st (år 2020)
+ 24 st (år 2020)
20 flickor & 4 pojkar
+ 24 st (år 2020)
+ 23 st (år 2020)
+ 22 st (år 2020)
+ 21 st (år 2020)
+ 20 st (år 2020)
+ 19 st (år 2020)
+ 18 st (år 2020)
+ 18 st (år 2020)
+ 17 st (år 2020)
+ 17 st (år 2020)
+ 15 st (år 2020)
+ 15 st (år 2020)
+ 14 st (år 2020)
+ 14 st (år 2020)
+ 14 st (år 2020)
+ 14 st (år 2020)
+ 14 st (år 2020)
+ 13 st (år 2020)
+ 13 st (år 2020)

Pin It on Pinterest