Populära namn på U

Det finns 13 populära namn som börjar på U.
U
Det finns 13 populära namn på U. Namnen är sorterade i populärast till minst populär. Namn som minst 2 personer fått under år 2020 är med i vår lista.
+ 51 st (år 2020)
+ 24 st (år 2020)
+ 21 st (år 2020)
+ 11 st (år 2020)
+ 7 st (år 2020)
+ 7 st (år 2020)
+ 6 st (år 2020)
+ 4 st (år 2020)
+ 3 st (år 2020)
+ 2 st (år 2020)
+ 2 st (år 2020)
+ 2 st (år 2020)
+ 2 st (år 2020)

Pin It on Pinterest