Populära namn på I

Det finns 148 populära namn som börjar på I.
I
Det finns 148 populära namn på I fördelat på 3 sidor. Namnen är sorterade i populärast till minst populär. Namn som minst 2 personer fått under år 2020 är med i vår lista.
+ 346 st (år 2020)
+ 330 st (år 2020)
+ 318 st (år 2020)
+ 247 st (år 2020)
+ 193 st (år 2020)
+ 176 st (år 2020)
+ 174 st (år 2020)
+ 171 st (år 2020)
+ 164 st (år 2020)
+ 152 st (år 2020)
+ 122 st (år 2020)
+ 120 st (år 2020)
+ 78 st (år 2020)
+ 77 st (år 2020)
+ 70 st (år 2020)
+ 60 st (år 2020)
+ 49 st (år 2020)
+ 48 st (år 2020)
+ 38 st (år 2020)
25 flickor & 13 pojkar
+ 37 st (år 2020)
+ 36 st (år 2020)
+ 33 st (år 2020)
+ 30 st (år 2020)
+ 28 st (år 2020)
+ 24 st (år 2020)
+ 21 st (år 2020)
17 flickor & 4 pojkar
+ 20 st (år 2020)
+ 19 st (år 2020)
+ 19 st (år 2020)
+ 18 st (år 2020)
4 flickor & 14 pojkar
+ 16 st (år 2020)
+ 15 st (år 2020)
+ 15 st (år 2020)
+ 14 st (år 2020)
+ 13 st (år 2020)
+ 13 st (år 2020)
+ 13 st (år 2020)
+ 10 st (år 2020)
+ 10 st (år 2020)
+ 10 st (år 2020)
+ 10 st (år 2020)
+ 9 st (år 2020)
+ 8 st (år 2020)
+ 8 st (år 2020)
+ 8 st (år 2020)
+ 7 st (år 2020)
+ 7 st (år 2020)
+ 7 st (år 2020)
+ 7 st (år 2020)
+ 7 st (år 2020)
2 flickor & 5 pojkar

Pin It on Pinterest