Populära namn på R

Det finns 173 populära namn som börjar på R.
R
Det finns 173 populära namn på R fördelat på 4 sidor. Namnen är sorterade i populärast till minst populär. Namn som minst 2 personer fått under år 2020 är med i vår lista.
+ 197 st (år 2020)
+ 129 st (år 2020)
+ 107 st (år 2020)
+ 101 st (år 2020)
+ 96 st (år 2020)
18 flickor & 78 pojkar
+ 74 st (år 2020)
21 flickor & 53 pojkar
+ 59 st (år 2020)
+ 55 st (år 2020)
+ 51 st (år 2020)
+ 46 st (år 2020)
4 flickor & 42 pojkar
+ 42 st (år 2020)
+ 37 st (år 2020)
+ 33 st (år 2020)
+ 25 st (år 2020)
+ 23 st (år 2020)
+ 23 st (år 2020)
+ 18 st (år 2020)
+ 16 st (år 2020)
+ 16 st (år 2020)
+ 15 st (år 2020)
+ 15 st (år 2020)
+ 15 st (år 2020)
+ 14 st (år 2020)
+ 14 st (år 2020)
+ 14 st (år 2020)
+ 14 st (år 2020)
+ 13 st (år 2020)
11 flickor & 2 pojkar
+ 12 st (år 2020)
+ 11 st (år 2020)
+ 11 st (år 2020)
+ 10 st (år 2020)
+ 10 st (år 2020)
+ 9 st (år 2020)
+ 9 st (år 2020)
+ 9 st (år 2020)
+ 8 st (år 2020)
+ 8 st (år 2020)
+ 8 st (år 2020)
+ 8 st (år 2020)
+ 8 st (år 2020)
+ 8 st (år 2020)
+ 7 st (år 2020)
+ 7 st (år 2020)
+ 7 st (år 2020)
+ 7 st (år 2020)
+ 7 st (år 2020)
+ 6 st (år 2020)
+ 6 st (år 2020)
+ 5 st (år 2020)
+ 5 st (år 2020)

Pin It on Pinterest