Populära namn på Q

Det finns 9 populära namn som börjar på Q.
Q
Det finns 9 populära namn på Q. Namnen är sorterade i populärast till minst populär. Namn som minst 2 personer fått under år 2020 är med i vår lista.
+ 8 st (år 2020)
3 flickor & 5 pojkar
+ 7 st (år 2020)
+ 6 st (år 2020)
+ 4 st (år 2020)
+ 3 st (år 2020)
+ 2 st (år 2020)
+ 2 st (år 2020)
+ 2 st (år 2020)
+ 2 st (år 2020)

Pin It on Pinterest