Populära namn på V

Det finns 96 populära namn som börjar på V.
V
Det finns 96 populära namn på V fördelat på 2 sidor. Namnen är sorterade i populärast till minst populär. Namn som minst 2 personer fått under år 2020 är med i vår lista.
+ 508 st (år 2020)
+ 467 st (år 2020)
+ 269 st (år 2020)
+ 262 st (år 2020)
+ 252 st (år 2020)
+ 163 st (år 2020)
6 flickor & 157 pojkar
+ 152 st (år 2020)
+ 136 st (år 2020)
+ 124 st (år 2020)
+ 106 st (år 2020)
+ 101 st (år 2020)
+ 101 st (år 2020)
+ 90 st (år 2020)
+ 81 st (år 2020)
+ 79 st (år 2020)
+ 76 st (år 2020)
+ 63 st (år 2020)
+ 62 st (år 2020)
+ 58 st (år 2020)
+ 47 st (år 2020)
+ 45 st (år 2020)
+ 42 st (år 2020)
+ 40 st (år 2020)
+ 34 st (år 2020)
+ 32 st (år 2020)
+ 29 st (år 2020)
+ 27 st (år 2020)
+ 23 st (år 2020)
+ 20 st (år 2020)
+ 18 st (år 2020)
3 flickor & 15 pojkar
+ 17 st (år 2020)
+ 16 st (år 2020)
+ 14 st (år 2020)
+ 14 st (år 2020)
+ 13 st (år 2020)
+ 12 st (år 2020)
+ 12 st (år 2020)
+ 12 st (år 2020)
+ 11 st (år 2020)
+ 11 st (år 2020)
+ 11 st (år 2020)
+ 11 st (år 2020)
+ 10 st (år 2020)
+ 10 st (år 2020)
+ 9 st (år 2020)
+ 9 st (år 2020)
+ 8 st (år 2020)
+ 7 st (år 2020)
+ 6 st (år 2020)
+ 6 st (år 2020)

Pin It on Pinterest