Populära namn på W

Det finns 55 populära namn som börjar på W.
W
Det finns 55 populära namn på W fördelat på 2 sidor. Namnen är sorterade i populärast till minst populär. Namn som minst 2 personer fått under år 2020 är med i vår lista.
+ 729 st (år 2020)
+ 483 st (år 2020)
+ 299 st (år 2020)
+ 125 st (år 2020)
+ 93 st (år 2020)
+ 82 st (år 2020)
+ 78 st (år 2020)
+ 54 st (år 2020)
+ 50 st (år 2020)
+ 41 st (år 2020)
+ 37 st (år 2020)
+ 31 st (år 2020)
+ 22 st (år 2020)
2 flickor & 20 pojkar
+ 22 st (år 2020)
+ 21 st (år 2020)
+ 17 st (år 2020)
+ 14 st (år 2020)
+ 12 st (år 2020)
+ 12 st (år 2020)
+ 11 st (år 2020)
+ 9 st (år 2020)
+ 9 st (år 2020)
+ 9 st (år 2020)
+ 8 st (år 2020)
+ 8 st (år 2020)
+ 7 st (år 2020)
+ 7 st (år 2020)
3 flickor & 4 pojkar
+ 7 st (år 2020)
+ 6 st (år 2020)
+ 6 st (år 2020)
+ 6 st (år 2020)
+ 5 st (år 2020)
+ 5 st (år 2020)
+ 4 st (år 2020)
+ 4 st (år 2020)
+ 4 st (år 2020)
+ 4 st (år 2020)
+ 3 st (år 2020)
+ 3 st (år 2020)
+ 3 st (år 2020)
+ 3 st (år 2020)
+ 3 st (år 2020)
+ 2 st (år 2020)
+ 2 st (år 2020)
+ 2 st (år 2020)
+ 2 st (år 2020)
+ 2 st (år 2020)
+ 2 st (år 2020)
+ 2 st (år 2020)
+ 2 st (år 2020)

Pin It on Pinterest