Populära namn på L

Det finns 325 populära namn som börjar på L.
L
Det finns 325 populära namn på L fördelat på 7 sidor. Namnen är sorterade i populärast till minst populär. Namn som minst 2 personer fått under år 2020 är med i vår lista.
+ 694 st (år 2020)
+ 540 st (år 2020)
+ 511 st (år 2020)
+ 426 st (år 2020)
+ 351 st (år 2020)
+ 329 st (år 2020)
+ 321 st (år 2020)
+ 304 st (år 2020)
+ 279 st (år 2020)
+ 277 st (år 2020)
246 flickor & 31 pojkar
+ 251 st (år 2020)
+ 240 st (år 2020)
3 flickor & 237 pojkar
+ 239 st (år 2020)
+ 230 st (år 2020)
+ 228 st (år 2020)
+ 222 st (år 2020)
2 flickor & 220 pojkar
+ 207 st (år 2020)
+ 200 st (år 2020)
+ 199 st (år 2020)
2 flickor & 197 pojkar
+ 188 st (år 2020)
+ 187 st (år 2020)
+ 186 st (år 2020)
3 flickor & 183 pojkar
+ 168 st (år 2020)
+ 152 st (år 2020)
+ 148 st (år 2020)
+ 145 st (år 2020)
143 flickor & 2 pojkar
+ 127 st (år 2020)
+ 121 st (år 2020)
+ 101 st (år 2020)
+ 99 st (år 2020)
+ 93 st (år 2020)
+ 85 st (år 2020)
78 flickor & 7 pojkar
+ 85 st (år 2020)
+ 83 st (år 2020)
+ 82 st (år 2020)
+ 78 st (år 2020)
+ 70 st (år 2020)
+ 67 st (år 2020)
+ 65 st (år 2020)
+ 63 st (år 2020)
+ 57 st (år 2020)
+ 54 st (år 2020)
+ 53 st (år 2020)
+ 53 st (år 2020)
5 flickor & 48 pojkar
+ 51 st (år 2020)
+ 49 st (år 2020)
+ 48 st (år 2020)
+ 48 st (år 2020)
+ 47 st (år 2020)
+ 45 st (år 2020)

Pin It on Pinterest